Nabór na stanowisko specjalista ds. administracji-magazynier

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej
ogłasza nabór na stanowisko
specjalista ds. administracji-magazynier

1. Warunki pracy:
• Wymiar etatu: 1 etat
• Umowa o pracę
• Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań związanych z realizacją zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami, w tym m. in.:
 dokonywanie rozeznań cenowych;
 sporządzanie wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych;
 wdrażanie zmian wynikających z Ustawy PZP;
 bieżące prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 realizacja zakupów (w tym: środków czystościowych, materiałów biurowych, art. elektrycznych,
spożywczych itp.).
2. Prowadzenie rejestru spraw zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MBP.
3. Przygotowywanie umów dot. bieżącej działalności instytucji.
4. Przygotowywanie materiałów do archiwum.
5. Administrowanie budynkiem.
6. Prowadzenie magazynu środków czystości, materiałów biurowych, art. elektrycznych,
spożywczych itp. w programie komputerowym Symfonia Handel Start, zgodnie z instrukcją
gospodarki magazynowej.
3. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań
na stanowisku;
• doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym;
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
• umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy;
4. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność oraz wysoka
kultura osobista;
• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
5. Wymagane dokumenty:
• CV;
• List motywacyjny;
• Skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

6. Pracodawca oferuje:
 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3500,00-3600,00 zł brutto;
 dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5% – 20%);
 nagrodę jubileuszową po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy;
 ZFŚS;
 podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich;
 miłą atmosferę;
 możliwość rozwoju zawodowego;
 wsparcie merytoryczne.
7. Miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@biblioteka-dg.pl;
8. Termin składania ofert: 11.01.2023 – 26.01.2023
Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko
specjalista ds. administracji-magazynier.
Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę aby dokumenty aplikacyjne były przechowywane na potrzeby kolejnych
rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu
wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej.
Data i podpis…………………………………………

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Miejska Biblioteka publiczna im. Hugona
Kołłątaja z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25;
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista
ds. administracji-magazynier w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.01.2023r.;
3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez
okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone;
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie
danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie

wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do podanych danych;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) Prawo do przenoszenia danych;
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
6. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania
 
9. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Skip to content