Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Narodowe Czytanie

Akcję zapoczątkowano w 2012 roku z okazji  200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” ostatni zajazd na Litwie. Tym samym dzieło Adama Mickiewicza stało się pierwszą lekturą Narodowego Czytania, akcji zorganizowanej przez prezydenta Polski – Bronisława Komorowskiego. Pomysłodawcą projektu była Agnieszka Celeda (dyrektor Biura Kultury Kancelarii Prezydenta RP), której pragnieniem było traktowanie literatury narodowej nie tylko jako przedmiotu nauczanego w szkole, a jako części życia społecznego. Z pewnością można powiedzieć jedno – udało się!

Co roku dąbrowska biblioteka stara się przybliżyć treść wybranej lektury mieszkańcom miasta w wybranej formie.

Skip to content