Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Jest organizacją pożytku publicznego, utworzoną w 1917 roku. Zrzesza około 5,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. SBP działa w kraju na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, promocji bibliotek, integracji środowiska bibliotekarskiego, kreowania pozytywnego wizerunku bibliotekarza oraz bibliotek w społeczeństwie.

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Kołłątaja od lat 80-tych XX w. działa koło SBP, któremu obecnie przewodniczy zarząd w składzie:

  1. Anna Oleksiak – przewodnicząca
  2. Dorota Kowalczyk – sekretarz
  3. Paulina Podżorna – skarbnik
  4. Agata Zygmunt – członek

Bibliotekarze zrzeszeni w kole przy dąbrowskiej MBP, angażują się w szereg działań na rzecz społeczności lokalnej. Przez dwie kadencje koło SBP w Dąbrowie Górniczej miało swojego przedstawiciela w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz w Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Działacze i członkowie SBP uczestniczą w walnych zebraniach DFOP, warsztatach organizowanych przez UM, biorą udział w różnorodnych akcjach np.: Festiwalu Ludzi Aktywnych, forach DFOP w pracach nad  „Programami współpracy Gminy Dąbrowy Górniczej z organizacjami pozarządowymi.” SBP działające przy dąbrowskiej książnicy angażuje się także w pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów (wspólnie z MBP), których beneficjentami są mieszkańcy miasta. Dzięki temu, udało się zorganizować m.in. przedsięwzięcia: „Akademię Młodych Duchem”, „Bibliotekę na plaży”, „Literacką inwazję”, „Teatralne piątki”, „Tydzień Bibliotek”, „ Seniora na topie.”

Członkowie koła poza działalnością w lokalnej społeczności, angażują się w także w prace SBP na szczeblach ogólnopolskich, m.in. Dorota Kowalczyk jest skarbnikiem Zarządu Oddziału SBP w Katowicach, Anna Oleksiak jest przewodniczącą Oddziałowej Komisji Rewizyjnej SBP w Katowicach oraz członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej SBP w K-cach.

Skip to content