Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Główna - ul. Kościuszki 25

Sala „Laboratorium wyobraźni” (numer 1.25)

Charakterystyka, przeznaczenie pomieszczenia

 • liczba miejsc do 30 osób,
 • sala przystosowana do prowadzenia zajęć szkoleniowych, projektów edukacyjnych, zajęć z dziećmi, warsztatów, spotkań,
 • klimatyzacja,
 • dostęp do aneksu kawowego,
 • wyposażenie: tablica interaktywna, powierzchnie magnetyczne, wielkopowierzchniowa tablica kredowa, flipchart.


  Cena brutto
  /za godzinę/ -120,00 zł

  Cena brutto / za 8 godzin/ – 720,00 zł

Biblioteka Główna - ul. Kościuszki 25

Sala audiowizualna (numer 2.23)

Charakterystyka, przeznaczenie pomieszczenia

 • liczba miejsc do 80 osób
 • sala przystosowana do prowadzenia wykładów, spotkań, konferencji, spektakli, koncertów, wydarzeń artystycznych, imprez o charakterze kulturalnym, realizacji małych planów zdjęciowych,
 • możliwość projekcji przygotowanych materiałów audiowizualnych
  i multimedialnych,
 • możliwość prowadzenia transmisji video,
 • sala skomputeryzowana z dostępem do internetu,
 • klimatyzacja,
 • garderoba z wyposażeniem,
 • obsługa techniczna,
 • wyposażenie: okotarowanie, elektryczne, rzutnik laserowy, oświetlenie sceniczne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony przewodowe mikrofony bezprzewodowe doręczne i nagłowne.


  Cena brutto
  /za godzinę/ – 380,00 zł

  Cena brutto / za 8 godzin/ – 2280 zł

Biblioteka Główna - ul. Kościuszki 25

Sala narad (numer 2.10)

Charakterystyka, przeznaczenie pomieszczenia

 • liczba miejsc do 22 osób
 • sala przystosowana do prowadzenia zajęć szkoleniowych, projektów edukacyjnych, warsztatów, rozmów kwalifikacyjnych, spotkań,
 • klimatyzacja,
 • dostęp do aneksu kawowego,
 • wyposażenie: tablica interaktywna, flipchart.

  Cena brutto /za godzinę/ – 120,00 zł

  Cena brutto
  / za 8 godzin/ – 720,00 zł

 1. Powyższe ceny są kwotami brutto. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej od dnia 01.01.2011 r. nie jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Kwoty brutto oprócz kosztów najmu obejmują także koszty mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja) oraz szatnię.
 3. Dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Górnicza, instytucji kultury w Dąbrowie Górniczej, stowarzyszeń, fundacji i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego funkcjonujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza odpłatność z tytułu najmu wynosi 80% ceny brutto.
 4. W soboty, niedziele i dni wolne od pracy MBP realizowane mogą być umowy o wartości końcowej nie niższej niż 900 zł.
 5. Pomieszczenia można wynająć w godzinach 8.00-20.00.
 DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZ

Kontakt:
tel. 32 639 03 02
administracja@biblioteka-dg.pl

Filia nr 8 - ul. Ofiar Katynia 93, Strzemieszyce Wielkie

Sala spotkań (numer 2.9)

Charakterystyka, przeznaczenie pomieszczenia

 • liczba miejsc do 30 osób,
 • sala przystosowana do prowadzenia zajęć szkoleniowych, warsztatów, projektów edukacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych, spotkań,
 • dostęp do internetu,
 • dostęp do zaplecza kuchennego,
 • wyposażenie: ekran multimedialny, projektor, flipchart.

  Cena brutto /za godzinę/ – 70,00 zł

  Cena brutto
  / za 8 godzin/ – 420,00 zł

Filia nr 8 - ul. Ofiar Katynia 93, Strzemieszyce Wielkie

Sala wielofunkcyjna (numer 0.23)

Charakterystyka, przeznaczenie pomieszczenia

 • liczba miejsc do 76 osób /parter – 64 os., balkon – 12 os./,
 • sala przystosowana do prowadzenia wykładów, spotkań, konferencji, spektakli, koncertów, wydarzeń artystycznych, imprez o charakterze kulturalnym, realizacji małych planów zdjęciowych,
 • możliwość projekcji przygotowanych materiałów audiowizualnych
  i multimedialnych,
 • sala skomputeryzowana z dostępem do internetu,
 • klimatyzacja,
 • garderoba,
 • obsługa techniczna,
 • wyposażenie: rzutnik, oświetlenie sceniczne, sprzęt nagłaśniający,
  mikrofony przewodowe, mikrofony bezprzewodowe doręczne i nagłowne.

  Cena brutto /za godzinę/ – 240,00 zł

  Cena brutto
  / za 8 godzin/ – 1440,00 zł

Filia nr 8 - ul. Ofiar Katynia 93, Strzemieszyce Wielkie

Sala komputerowa (numer 1.11)

Charakterystyka, przeznaczenie pomieszczenia

 • liczba miejsc do 9 osób,
 • pracownia przystosowana do prowadzenia zajęć i szkoleń z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz multimedialnego,
 • dostęp do internetu,
 • klimatyzacja,
 • wyposażenie: 9 samodzielnych stanowisk komputerowych (laptopy).

  Cena brutto /za godzinę/ – 200,00 zł

  Cena brutto
  / za 8 godzin/ – 1200,00 zł

Filia nr 8 - ul. Ofiar Katynia 93, Strzemieszyce Wielkie

Pomieszczenia biurowe (numery: 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12)

Charakterystyka, przeznaczenie pomieszczenia

 • liczba miejsc do 5 osób,
 • pomieszczenia biurowe dla organizacji i stowarzyszeń,
 • dostęp do internetu,
 • dostęp do zaplecza kuchennego,
 • wyposażenie: biurka,  szafy biurowe.

  Cena brutto /za godzinę/ – 30,00 zł

  Cena brutto
  / za 8 godzin/ – 180,00 zł


Kontakt:
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZ

Kontakt:
tel. 32 639 03 02
administracja@biblioteka-dg.pl

Skip to content