Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Festiwal Oblicza

Festiwal Oblicza jest kontynuacją festiwalu literackiego zapoczątkowanego w 2017 roku przez Pałac Kultury Zagłębia. Oblicza literatury i ich odbicia w różnych dziedzinach kultury – teatrze, filmie, muzyce i sztuce – to główny cel festiwalu, który jest okazją do pokazania odmiennych sposobów funkcjonowania słowa pisanego w przestrzeni kulturalnej oraz próbą odpowiedzi na pytanie o jego przyszłość. Festiwal jest realizowany przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.

Biblioteka jako partner wydarzenia zrealizowała spotkania autorskie oraz warsztaty literackie.

Skip to content