Polityka gromadzenia

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej jako samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza opracowała politykę gromadzenia zgodną z misją i zadaniami statutowymi. Z usług MBP korzystają grupy użytkowników różniące się wiekiem, wykształceniem i zainteresowaniami. Zakup zbiorów powinien uwzględniać analizę struktury
użytkowników.
Biblioteka Główna oraz Filie działające w sieci MBP są skoncentrowane głównie na literaturze pięknej. W swoich zasobach posiadają beletrystykę o zróżnicowanym poziomie trudności, bestsellery, nowości wydawnicze, klasykę polską i światową. Książnica posiada również w swoich zasobach
literaturę popularnonaukową uwzględniającą wiek odbiorcy.
Znajdziemy również literaturę naukową, głównie na potrzeby samokształcenia oraz literaturę piękną i popularnonaukową w różnych językach (m.in. książki do nauki języków). Gromadzone są również zbiory specjalne: fotografie, afisze, plakaty, pocztówki przede wszystkim związane z regionem. Biblioteka kolekcjonuje także czasopisma ogólnopolskie, czasopisma regionalne oraz lokalne, audiobooki, dokumenty dźwiękowe, dokumenty elektroniczne oraz dokumenty
utrwalone na innych nośnikach.
Od lutego 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hugona Kołłątaja działa Czytelnia Regionalna, która w swoich zasobach posiada na bieżąco uzupełniane zbiory dotyczące historii miasta Dąbrowy Górniczej oraz całego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Struktura zakupu zbiorów w MBP w Dąbrowie Górniczej:
Literatura piękna dla dorosłych: 44%
Literatura piękna dla dzieci: 20%
Literatura popularnonaukowa: 36%

Skip to content