Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Wizja

Biblioteka Miejska jest niezbędną i kluczową instytucją kultury w Dąbrowie Górniczej oraz miejscem znaczącym dla środowiska lokalnego, wzmacniającym więzi społeczne. Inicjuje, angażuje, wspiera aktywność edukacyjną i kulturową mieszkańców za pomocą nowoczesnych technologii oraz inspirujących wydarzeń promujących książkę, czytelnictwo oraz twórców kultury.

Misja

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zapewnia dostęp do zasobów informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz kultury zaspokajając potrzeby społeczności lokalnej z tego zakresu. Książnica kontynuuje tradycje wydawnicze i publicystyczne, kształtując rozpoznawalny wizerunek placówki w regionie.

Skip to content