Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Kultura bez barier

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej realizuje przedsięwzięcie grantowe „Czytanie wszystkimi zmysłami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”

Celem przedsięwzięcia grantowego jest:

a) stworzenie w instytucji warunków umożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami (głównie z dysfunkcjami wzroku i słuchu) swobodny, udział w procesie wypożyczania książek/audiobooków, a także satysfakcjonujący odbiór wydarzeń kulturalnych;

b) edukacja pracowników oraz dzieci w zakresie umiejętności poprawnej komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat ich potrzeb i możliwości;

c) zainicjowanie przedsięwzięć mających uczynić z kultury płaszczyznę umożliwiającą integrację;

d) doposażenie instytucji w narzędzia oraz sprzęty zwiększające możliwość pełnego i atrakcyjnego uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami w działaniach prowadzonych przez dąbrowską książnicę.

Wartość grantu: 147115,00 PLN

Skip to content