Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Kontakt z Dyrekcją i działami wewnętrznymi Biblioteki Głównej

Godziny pracy działów 7.30 - 15.30

Dyrekcja

 • p.o. Dyrektor – Edyta Piekoszewska
 • Z-ca Dyrektora – Monika Ambrozik – Zawadzka
 • Sekretariat
  tel. 32 639 03 00
  sekretariat@biblioteka-dg.pl

Dział kadr i płac

 • Kierownik działu – Katarzyna Michalska
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 11
  kadry@biblioteka-dg.pl

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów

 • Kierownik działu – Małgorzata Robak
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 23
  gromadzenie@biblioteka-dg.pl

Dział ds. Koordynacji i Współpracy z Filiami

 • Kierownik działu – Anna Oleksiak
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 35
  koordynacja@biblioteka-dg.pl

Główny specjalista ds. BHP

 • Ewelina Książek
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 11
  bhp@biblioteka-dg.pl

Archiwum

 • Archiwista –
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 01
  archiwum@biblioteka-dg.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów i Fundraisingu

 •  

Dział Finansowo - Księgowy

 • Główna Księgowa – Joanna Kowalska
 • Kontakt
  tel. 32 639 03 12
  ksiegowosc@biblioteka-dg.pl

Dział administracyjno - gospodarczy

 • p.o. Kierownika działu – Paulina Podżorna
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 31
  administracja@biblioteka-dg.pl

Dział promocji

 • Kierownik działu – Marta Wiśnicka
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 01
  promocja@biblioteka-dg.pl

Redakcja Gazety PRZEGLĄD DĄBROWSKI

 • Sekretarz redakcji – Łukasz Kędzior
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 34
  przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Sekcja Informatyki

 • Mirosław Legucki
 • Arkadiusz Aumiler
 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 13
  mirek.legucki@biblioteka-dg.pl
  arek.aumiler@biblioteka-dg.pl

Radca Prawny

 • Paweł Swoboda

 • Kontakt:
  tel. 32 639 03 16
  radca.prawny@biblioteka-dg.pl

Skip to content