Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Dary

Szanowni Państwo, zapraszamy do przekazywania darowizn w postaci:

  • książek

Jeśli zechcą Państwo przekazać naszej Bibliotece książki lub inne materiały biblioteczne (plakaty, ulotki, listy, zdjęcia, pocztówki, itp.), prosimy o kontakt z Działem Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów (gromadzenie.@biblioteka-pl)

Biblioteka zastrzega sobie prawo włączenia do księgozbioru jedynie wybranych pozycji. W przypadku kiedy przekazane dary nie  zostały włączone do zasobu zbiorów biblioteki i nie znalazły innego zastosowania/odbiorcy Biblioteka ma prawo oddania zbiorów na makulaturę. Za przekazane dary Biblioteka wystawi podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę.

  • darów rzeczowych

Jeśli zechcą Państwo przekazać Bibliotece dary rzeczowe, prosimy o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym (administracja@biblioteka-dg.pl).
Na życzenie darczyńcy Biblioteka wystawi podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę.

  • darowizny pieniężnej

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia statutowej działalności Biblioteki poprzez dokonywanie wpłat na konto:
KONTO ING Bank Śląski SA   NR 97 1050 1360 1000 0023 6766 8130

tytułem: darowizna

Na życzenie darczyńcy Biblioteka wystawia podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę.

Skip to content