Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Przekaż książki do biblioteki

Szanowni Czytelnicy! W każdym roku zbiory naszej biblioteki powiększają się nie tylko przez zakup nowości, ale także dzięki hojności darczyńców, za co serdecznie dziękujemy. Jeśli chcecie oddać do biblioteki swoje książki, które nie są Wam już potrzebne, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami:
1. Dary przyjmowane są od osób prywatnych, instytucji, stowarzyszeń lub innych darczyńców.
2. Przekazane w darze zbiory muszą być w dobrym stanie fizycznym. Nie przyjmujemy książek brudnych, rozpadających się, poplamionych, z brakującymi stronami itp.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo dokonania selekcji otrzymanych darów.
4. O włączeniu do zbiorów biblioteki i zaewidencjonowaniu przyjętych darów decyduje liczba posiadanych przez bibliotekę egzemplarzy oraz ich przydatność z uwagi na profil gromadzenia zbiorów.
5. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać umieszczone na półce „bookcrossingowej”, przekazane do innych bibliotek, organizacji pozarządowych.
6. Biblioteka zastrzega sobie prawo oddania na makulaturę zbiorów przekazanych jako dary, w przypadku kiedy nie zostały włączone do zasobu zbiorów biblioteki i nie znalazły innego zastosowania/odbiorcy.

Kontakt:
tel.32 639 03 23
gromadzenie@biblioteka-dg.pl

Skip to content