Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej oferuje do sprzedaży samochód służbowy Fiat Ducato Maxi Multijet

Dąbrowa Górnicza, 11.01.2024 r.

Sprzedający:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Tel. 32 639 03 30, 32 639 03 31, kom: 698 906 754, mail: administracja@biblioteka-dg.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej oferuje na sprzedaż samochodu służbowego Fiat Ducato Maxi Multijet.

L.p.Nazwa sprzętu Cena wywoławcza /netto/
1Samochód służbowy Fiat Ducato Maxi MultiJet Euro 62287 CCM -130 KM
3.5T ; Rok produkcji: 2016; Przebieg: 420 000km
 31 200,00 zł

Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniu 16.01.2024r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25 w godzinach 9:00 – 14:00.

Przetarg pisemny – składanie ofert do dnia: 19.01.2024 do godz. 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25, Sekretariat I piętro;

Wartość przedmiotu sprzedaży nie mniej niż: 31 200,00 zł zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

Przystępujący do przetargu winien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do Regulaminu).

Informacji w zakresie przetargu udziela dział administracyjno – gospodarczy pod numerem telefonu: 0326390331;

Szczegółowe warunki dotyczące przetargu zostały określone w Regulaminie, który jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie jest dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej https://biblioteka-dg.pl/;

Oferty należy składać:

  • w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta  na zakup samochodu Fiat Ducato, nie otwierać przed dniem 19.01.2024, godz.10:00”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25, wskazując na kopercie dane Nadawcy
  • na adres e-mail: administracja@biblioteka-dg.pl (zabezpieczony hasłem plik
    w jednym z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg – preferowane: xls, xlsx). Hasło należy dosłać po upływie terminu składania ofert na ten sam adres lub dostarczyć w inny sposób umożliwiający otwarcie oferty.

Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem oraz Kodeksem Cywilnym.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Warunki płatności: przelew w wyznaczonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej terminie, przed wydaniem przedmiotu sprzedaży.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży w każdym momencie bez podania przyczyny.

Dr Beata Langer

Dyrektor MBP

Pliki do pobrania:

Skip to content