Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.30 - 19.30,
AKTUALNE GODZINY OTWARCIA

A- A A+
tło
13 luty 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) pn.:

„Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2018”

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczegółowy zakres został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.
  2. W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania zapraszamy do złożenia oferty na załączonym formularzu cenowym.
  3. Ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  4. Kryterium wyboru – cena, czas dostawy od momentu przesłania drogą mailową lub faxem zapotrzebowania (zamówienia) przez Kupującego do Sprzedawcy, forma i termin płatności.
  5. Umowa zostanie podpisana ze Sprzedawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik 2.
  6. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.
  7. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
  8. Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2018 do godziny 12:00 w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25.
  9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
  10. Osoby do kontaktu ze strony Kupującego: Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego – tel. 032 639-03-31, Dział Administracyjno–Gospodarczy – tel. 032 639-03-30.

Załączniki:

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 10
Odwiedzin w tygodniu: 3088
Odwiedzin w miesiącu: 26175
Odwiedzin w zeszłym roku: 41403
Wszystkie: 3616634