Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.30 - 19.30,
AKTUALNE GODZINY OTWARCIA

A- A A+
tło
08 luty 2018

Dąbrowa Górnicza, 7 lutego 2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) pn.:

„Zakup artykułów elektrycznych wraz z dostawą do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Górniczej w roku 2018”

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów elektrycznych wraz z dostawą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej w roku 2018. Szczegółowy zakres został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 1. Wymienione ilości prezentowane w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi, a zakup poszczególnych artykułów dokonywany będzie wg potrzeb Zamawiającego.  
 2. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania zapraszamy do złożenia oferty
  na załączonym formularzu cenowym (załącznik 1).
 3. Ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Kryterium wyboru: cena 95%, czas dostawy 5%.
 5. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik 2.
 6. Termin realizacji zamówienia: 02.2018 r. - 31.12.2018 r.
 7. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 8. Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2018r. do godziny 12:00 w wersji papierowej,
  w zamkniętej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 10. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego – tel. 032 639-03-31, Specjalista ds. administrowania budynkiem – tel. 032 639-03-17.

Załączniki:

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 292
Odwiedzin w tygodniu: 3222
Odwiedzin w miesiącu: 3222
Odwiedzin w zeszłym roku: 34475
Wszystkie: 3623562