Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.30 - 19.30,
AKTUALNE GODZINY OTWARCIA

A- A A+
tło
12 styczeń 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) pn.:

„Wykonanie druku 8 numerów czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2018 wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu druku 8 numerów czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2018, wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy,
o parametrach:

 • - ilość numerów czasopisma- 8
 • - szacunkowa ilość stron – 24
 • - nakład – 35000 egz.
 • - papier gazetowy 45 g/m², biały powyżej 60
 • - kolorystyka 4+4
 • - format: zbliżony do A-3(280 mm x 390 mm (± 20 mm)
 • - jednorazowy nakład pakowany po 100 egzemplarzy

Uwagi do przedmiotu zamówienia:

 1. Czasopismo jest zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN
 2. Podana ilość stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski” jest ilością szacunkową, celem określenia ewentualnych rabatów, bonifikat, upustów. Zamówienie realizowane będzie w roku 2018 przez okres 8 miesięcy, (tj.: od stycznia do października, z wyłączeniem miesięcy lutego i lipca).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stron czasopisma Przegląd Dąbrowski”. Podana ilość stron jest ilością szacunkową. W przypadku zmniejszenia ilości stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do ilości faktycznie zamówionych stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną skład czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na druk każdego numeru wraz z określoną ilością stron.
 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na własny koszt, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25 – pomieszczenie garażowe. Czasopismo winno być zapakowane w paczki po 100 egzemplarzy każda. Każda paczka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem lub rozkompletowaniem.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zniszczonych egzemplarzy na nowe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 KRYTERIA OCENY OFERT:

Złożone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 1. Cena – 60%
 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą – 20%
 3. Kryterium niemierzalne – walory estetyczne – 20 %

Każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dostarczy po 1 egzemplarzu gazety o przybliżonych parametrach:

 • szacunkowa ilość stron – 24
 • papier gazetowy 45 g/m², biały powyżej 60
 • kolorystyka 4+4
 • format: zbliżony do A-3 (280 mm x 390 mm ( ± 20 mm)

Ocenione zostaną kategorie:

 • nasycenie barw,
 • jakość wykonania poligraficznego,
 • ogólna estetyka,
 • spasowanie kolorów

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście do dnia 17.01.2018r. do godziny 12.00 do sekretariatu MBP w wersji papierowej, w zamkniętej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, lub wysłaćpocztąna adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościuszki 25
41 – 300 Dąbrowa Górnicza

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ww. zapytania, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 z Działem Administracyjno-Gospodarczym MBP tel.: 32/639 03 30 lub kierownikiem Działu Administracyjno –Gospodarczego,tel.: 32/639 03 31.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi załącznik 2.

Termin realizacji zamówienia: 18.01.2018 r. - 31.10.2018 r.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 

Załączniki:

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 267
Odwiedzin w tygodniu: 3197
Odwiedzin w miesiącu: 3197
Odwiedzin w zeszłym roku: 34500
Wszystkie: 3623537