Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Przegląd Dąbrowski

„Przegląd Dąbrowski” to bezpłatna gazeta lokalna wydawana na terenie Dąbrowy Górniczej. Pełna kolorystyka, nakład 45 tys. egzemplarzy. Kolportaż obejmuje teren całej Dąbrowy Górniczej. Czasopismo dociera do dużej liczby odbiorców indywidualnych.
 
Zasady umieszczania reklam  w  „Przeglądzie Dąbrowskim ” wydawanym przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej
 
  • O konkretnym usytuowaniu reklamy na stronie decyduje zleceniobiorca.
  • Reklamy redaguje się z gotowych materiałów przekazanych przez zleceniodawcę, materiały reklamowe przyjmowane są w formie CDR – czcionki zamienione na krzywe albo w formie tiff oraz JPG lub w innej formie uzgodnionej ze zleceniobiorcą.
  • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych reklam i ogłoszeń.
  • Treść reklam ani ich forma nie może naruszać obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz  wszelkich norm etycznych.
  • Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania wszystkich należności związanych z emisją reklamy na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.
  • Reklamy do emisji przyjmuje się na podstawie pisemnego zlecenia wg załączonego wzoru zamówienia i zgodnie z przyjętym cennikiem reklam.

Cennik i formularz zamówienia

Pobierz cennik i formularz zamówienia reklamy

Czytaj on - line

Maj 2024

Kwiecień 2023

Marzec 2024

Luty 2024

Grudzień 2023

Listopad 2023

Październik 2023

Wrzesień 2023

przeglad-dabrowskisierpien2023-1

Sierpień 2023

Czerwiec 2023

Maj 2023

Kwiecień 2023

Marzec 2023

Luty 2023

Skip to content