OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dąbrowa Górnicza, 18 stycznia 2023 r.

Sprzedający

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Tel. 32 639 03 30, 32 639 03 31, kom: 698 906 754

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż instrumentów muzycznych

 

 1. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Cena  wywoławcza

w PLN /brutto/

1.

Zestaw perkusyjny (Bębny LUDWIG BREAKBEAT – AZURE BLUE 179X023, Zestaw talerzy ZILDJIAN ZBT, Zestaw statywów GIBRALTAR, Komplet pałek perkusyjnych ZILDJAN z pokrowcem, Tłumik do werbla MF 1621 STAGG, stołek perkusyjny, Pokrowiec na talerze perkusyjne 22” HARDCASE HNP9CYM22, Pokrowiec na hardware MAPEX PMK-M113, Werbel TAMA 14×6,5” S.L.P. Studio Maple).

4 400,00

2.

Instrument klawiszowy Yamaha motif xf6 z futerałem, ławką i statywem

5 700,00

3.

Parawan akustyczny z futerałem Acoustic Solution ACUscreen 168/60 cm – 5 elementów

1 800,00

UWAGA: Powyższe 3 zestawy będą sprzedawane każdy jako całość, bez możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno.

 1. Przetarg pisemny odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25 w pokoju 2.5.
 1. W przypadku licytacji postąpienie nie może wynosić mniej niż:

– dla cz. 1 zestawu perkusyjnego – 50,00 zł,

– dla cz. 2 instrumentu klawiszowego – 60,00 zł,

– dla cz. 3 parawanu akustycznego – 20,00 zł.

 1. Przystępujący do licytacji winien:
 2. złożyć ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu:
 • w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25, wskazując na kopercie dane Nadawcy lub:
 • na adres e-mail: administracja@biblioteka-dg.pl. W tym przypadku podpisy na oświadczeniu i ofercie będzie można uzupełnić przed wydaniem przedmiotu sprzedaży.

 

 1. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do Regulaminu).
 1. Informacji w zakresie przetargu na sprzedaż instrumentów muzycznych udziela Tomasz Bień, tel: 32 639 03 30, kom: 698 906 754
 1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach 19, 20, 23 i 24 stycznia 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25 w sali „Laboratorium wyobraźni” w godzinach 10:00 – 16:00.
 1. Szczegółowe warunki dotyczące przetargu zostały określone w Regulaminie, który jest dostępny
  w linku poniżej treści ogłoszenia (https://biblioteka-dg.pl/category/przetargi/).
 1. Ogłoszenie jest dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej https://biblioteka-dg.pl/category/przetargi/
 1. Płatności za wylicytowany sprzęt można dokonać w kasie biblioteki gotówką, kartą lub przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A.: 10 1050 1360 1000 0090 8191 2793

 1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia licytacji.
 1. Nabywca, który w terminie 7 dni od dnia licytacji nie uiści ceny nabycia traci prawo nabycia przedmiotu sprzedaży wynikającego z przybicia.
 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
 1. Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem oraz Kodeksem Cywilnym.

Zastępca Dyrektora

Sabina Kwiecień
Załączniki:
1. Oświadczenie
2. OFERTA
3. Zestaw perkusyjny
4. Yamaha motif xf6
5. Parawan akustyczny
6. Regulamin przetargu
7. Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Skip to content