Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu, 16.09.2022 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej informuje, iż zamówienie na realizację zadania p.n.: „Wykonanie druku 4 numerów czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2022 wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy” zostało udzielone firmie:

Polska Press Sp. z o.o., 02 – 627 Warszawa, ul. Domaniewska 45, DRUKARNIA SOSNOWIEC, 41 – 203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

Łączna wartość zamówienia netto: 44 000,00 zł, brutto: 47 520,00 zł.

Beata Langer

Dyrektor MBP

Skip to content