Nabór na stanowisko

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na stanowisko

młodszy bibliotekarz

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Techniczne przysposobienia zbiorów do udostępniania, konserwacja zbiorów, porządkowanie na półkach.
 • Udostępnianie zbiorów: prezencyjne i na zewnątrz.
 • Porządkowanie i przechowywanie dokumentacji wypożyczeń.
 • Współdziałanie z Kierownikiem placówki w zakresie:

–             praca z czytelnikiem,

–             popularyzacja książki i czytelnictwa,

–             służba informacyjna.

 • Komunikacja ze   społeczeństwem  –  propagowanie   biblioteki   jako   instytucji stawiającej do dyspozycji zbiory i oferującej różnorodne usługi.
 • Obsługa systemu bibliotecznego MATEUSZ.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań
  na  stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność oraz wysoka

   kultura osobista;

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 1. Pracodawca oferuje:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3490,00-3600,00 zł brutto;
 • dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5% – 20%);
 • nagrodę jubileuszową po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy;
 • ZFŚS;
 • podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich;
 • miłą atmosferę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie merytoryczne.

 

 1. Miejsce składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@biblioteka-dg.pl;

 1. Termin składania ofert: 12.01.2023 – 26.01.2023

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko młodszy bibliotekarz

 

Data i podpis …………………………………………

 

Jeżeli kandydat wyraża zgodę aby dokumenty aplikacyjne były przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej.


Data i podpis…………………………………………

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Miejska Biblioteka publiczna im. Hugona Kołłątaja z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko młodszy bibliotekarz  w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.01.2023r.;
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone;
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 7. Prawo dostępu do podanych danych;
 8. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 9. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 10. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. Prawo do przenoszenia danych;
 12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 13. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób
  zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania

 

 1. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skip to content