INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dąbrowa Górnicza, 23 stycznia 2023 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej informuje, że zamówienie na realizację zadania pn.: „Zakup wraz z dostawą materiałów bibliotecznych- książek (wydawnictw zwartych)– nowości oraz wznowienia, w roku 2023 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25” zostało udzielone firmie Ateneum M. Kogut,
A. Zegiel Spółka Komandytowa, ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków.

dr Beata Langer
Dyrektor MBP

Skip to content