A- A A+
tło
17 wrzesień 2020

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Na stronie znajdują się obrazki/zdjęcia, do których nie dodano odpowiednika tekstowego (atrybut alt w znaczniku). Tekst jest sukcesywnie dodawany.
 • Podstrona „Katalog książek” – brak skrótów klawiszowych.
 • Podstrona „System rezerwacji” – brak możliwości przełączenia na wysoki kontrast, oraz możliwości powiększania czcionki (podstrona w trakcie przebudowy). Osoby niedowidzące mają możliwość rezerwowania miejsc z pomocą obsługi w punkcie ksero.

Na stronie można korzystać ze skrótów:

Chrome/Edge/IE/Safari

 • Alt+1 - strona główna
 • Alt+2 - aktualności
 • Alt+3 - katalog
 • Alt+4 - regulamin
 • Alt+5 - adresy i godziny otwarcia
 • Alt+6 - Przetargi i ogłoszenia
 • Alt+7 - kontakt

FireFox

 • Alt+Shift+1 - strona główna
 • Alt+Shift+2 - aktualności
 • Alt+Shift+3 - katalog
 • Alt+Shift+4 - regulamin
 • Alt+Shift+5 - adresy i godziny otwarcia
 • Alt+Shift+6 - Przetargi i ogłoszenia
 • Alt+Shift+7 - kontakt

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Aumiler.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 326390313

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
  ul.Kościuszki 25
  41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 639 03 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście. Z lewej jego strony znajduje się podjazd dla wózków. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Wypożyczalnia dla osób dorosłych, czytelnia oraz czytelnia multimedialna umiejscowiona jest na wprost od wejścia. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży umiejscowiona jest za szatnią, po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępna są windy umożliwiające dostanie się do w/w miejsc. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w drugimkorytarzu po lewej stronie od wejścia. Na wprost wejścia do budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla oób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 13
Odwiedzin w tygodniu: 4614
Odwiedzin w miesiącu: 28376
Odwiedzin w zeszłym roku: 71624
Wszystkie: 3978099