A- A A+
tło
27 sierpień 2015

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup z sukcesywną dostawą książek (nowości oraz wznowienia), w roku 2015 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25„.

I. Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizowana sukcesywnie w roku 2015 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25, dostawa materiałów bibliotecznych – książek, (nowości oraz wznowień) z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatury naukowej i popularnonaukowej.

Materiały biblioteczne - książki, będą obejmować:

1. Literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę naukową i popularno-naukową - nowości i wznowienia wydane w roku 2015 przez Wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi dysponować przez okres realizacji zamówienia pełną i aktualna ofertą wydawniczą następujących oficyn :

1. 3 S Media
2. A5
3. Adam Marszałek
4. Adamantan
5. Aetos Media
6. Agora
7. Akapit-Press
8. Akurat
9. Albatros
10. Amber
11. Arkady
12. Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises
13. Arti
14. Attyka
15. Atut
16. Axis Mundi
17. Bajka
18. Bellona
19. Berlitz
20. Bertelsmann Media (Warszawa)
21. Biblioteka Narodowa
22. Bis
23. Black Public
24. Bukowy Las
25. Burda
26. C.H. Beck
27. C&T
28. Czarne
29. Czarna Owca (Warszawa)
30. Czarna Owieczka
31. Czerwone i Czarne
32. Czwarta Strona
33. Czysty Warsztat
34. Czytelnik
35. Debit
36. Demart
37. Difin
38. Dolnośląskie
39. Dragon
40. Drzewo Babel (Warszawa)
41. Dwie Siostry (Warszawa)
42. Egmont
43. EneDueRabe
44. Erica
45. Esprit
46. Fabryka Słów
47. Feeria
48. Fenix
49. Filia
50. Foksal
51. Format
52. Fronda
53. Galeria Książki
54. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
55. Greg
56. Hachette Polska
57. Helion
58. Hokus Pokus
59. Humanitas
60. Impuls
61. Insignis
62. Instytut Wydawniczy Pax
63. Jaguar
64. Jedność
65. JK
66. Księgarnia św. Jacka (Katowice)
67. Książka i Wiedza
68. Książnica
69. KUL
70. LexisNexis
71. Literatura
72. LUCKY (Warszawa)
73. MAG
74. Marginesy
75. Media Rodzina (Poznań)
76. Melanż
77. MG
78. Muchomor (Warszawa)
79. Muza (Warszawa)
80. Nasza Księgarnia
81. Niebieska Studnia
82. Nobilis
83. Noir sur Blanc
84. Nova Res
85. Oficyna Wydawnicza RYTM (Warszawa)
86. Olesiejuk
87. Ossolineum
88. Otwarte
89. Państwowy Instytut Wydawniczy
90. Pascal
91. Philip Wilson
92. Polskapresse
93. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
94. Polskie Wydawnictwo Muzyczne (Kraków)
95. Poltext
96. Powergraph
97. Prószyński i S-ka
98. Publicat
99. PZWL
100. Rebis
101. Replika
102. Rzeczpospolita
103. Salwator
104. SBP
105. Scholar
106. Semper
107. Septem
108. Sfinks
109. Siedmioróg
110. Skrzat
111. Słowo/Obraz Terytoria
112. Smak Słowa
113. Sonia Draga
114. Sorus
115. SQN
116. Studio Emka
117. Szara Godzina
118. Śląsk
119. Śląskie ABC
120. superNOWA Niezależna Oficyna Wydawnicza (Warszawa)
121. Świat Książki
122. Święty Paweł
123. Tatarak
124. Telbit
125. Termedia
126. Universitas
127. Uroboros
128. Vesper
129. Videograf
130. Vocatio
131. W.A.B.
132. WAM
133. Wiedza Powszechna
134. Wielka Litera
135. Wilga
136. Wolters Kluwer
137. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
138. Wydawnictwo Literackie
139. Wydawnictwo Naukowe PWN / Dom Wydawniczy PWN
140. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne (Warszawa)
141. Wydawnictwo Prawnicze PWN
142. Wydawnictwo Poznańskie
143. Wydawnictwo Świętego Wojciecha
144. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
145. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa)
146. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław)
147. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)
148. Ya!
149. Zakamarki
150. Zakamycze (Kraków)
151. Zielona Sowa
152. Znak / Między Słowami
153. Znaki Czasu
154. Zona Zero
155. Zwierciadło
156. Zysk i S-ka (Poznań)
157. Żak

2. Materiały biblioteczne - książki obcojęzyczne dostępne na polskim rynku księgarskim obejmujące literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę popularno-naukową wydaną w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku w ofercie Wykonawcy tytułu potrzebnego Zamawiającemu, a dostępnego u innych dystrybutorów książek i wydawnictw obcojęzycznych, zamawiający będzie żądał jego dostarczenia z zastosowaniem obowiązującego upustu.

3. Książki, z roku 2015 i wcześniejsze, posiadane w aktualnej ofercie internetowej Wykonawcy, którą Wykonawca zobowiązany jest dysponować przez okres realizacji Umowy.

4. Książki z 2015 r. i wcześniejsze, w ramach tzw. „zamówień specjalnych„, realizowanych maksymalnie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, a obejmujące: książki spoza oferty Wykonawcy oraz tytuły niskonakładowe, specjalistyczne, wydawane przez autorów, skrypty wydane przez uczelnie województwa śląskiego, silesiana (np.: wydawnictwa Muzeum Śląskiego, Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej).

5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia specjalnego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o jego przyczynie, przed upływem terminu realizacji tego zamówienia. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia specjalnego u Wykonawcy, którego wybrano ofertę, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy lub bezpośrednio u Wydawcy, natomiast wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanego zamówienia specjalnego.

III. Wymagane przez zamawiającego warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Dostawa książek następować będzie poprzez składanie zamówień szczegółowych za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (formularz zamówienia umieszczony na stronie Wykonawcy – funkcja koszyk, zamawiam lub odpowiednia), która musi udostępnić Zamawiającemu dostęp do danych określających autora, tytuł, rok wydania, ISBN, widok okładki, cenę detaliczną każdej pozycji.

2. Dostawy książek realizowane będą w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 14 dni w odniesieniu do pełnej realizacji ilości egzemplarzy danego tytułu.

4. Dostawy i rozładunek książek realizowane będą własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, pok. Nr 0.12 ( poziom -1 ) przy ul Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

5. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek.

6. Reklamacje realizowane będą na koszt Wykonawcy.

IV. Termin realizacji zamówienia :

Realizacja zamówienia będzie odbywać się od daty podpisania umowy do 30.11.2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

V. Wymagane dokumenty :

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Druk oferty (załącznik Nr 1) wypełniony przez Wykonawcę.

3. Formularz cenowy (załącznik Nr 2) wypełniony przez Wykonawcę.

4. Wykaz zrealizowanych co najmniej 3 zamówień w ostatnich 3-ch latach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda (załącznik Nr 4) wraz z co najmniej 3 potwierdzonymi referencjami.
UWAGA: W przypadku pełnomocnictwa, należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów.

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Kościuszki 25, I piętro pok. nr 2.16- SEKRETARIAT - w formie przesyłki pocztowej lub dostarczone osobiście, w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia
03-09-2015
do godz.
10.00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25, Sekretariat
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:
„Zakup z sukcesywną dostawą książek (nowości oraz wznowienia), w roku 2015 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25„.
„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Kościuszki 25, - I piętro, pokój Nr 2.10 (sala narad)

Dnia
03-09-2015
godz.
10.30

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Oferty wraz z Formularzami cenowymi ocenione zostaną według kryterium ceny:

Cena brutto po upuście * - 100%

Punkty za cenę oblicza się według wzoru:

cena najniższa
---------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
cena danej oferty

* dotyczy wyceny pozycji z Formularza cenowego ( załącznik Nr 2 )

Upust udzielony przez Wykonawcę, zastosowany i wykazany w Ofercie (załącznik Nr 1) oraz w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) będzie obowiązywał Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy do wszystkich pozycji dostarczanych w ramach zamówienia.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy.

UWAGA :
1. Brak wypełnienia którejkolwiek pozycji w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

2. W przypadku niewypełnienia przez wszystkich Wykonawców tych samych pozycji w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) oferty zostaną rozpatrzone.

IX. Informację o wyborze oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej MBP pod adresem : www.biblioteka-dg.pl

X. Wykaz załączników (do pobranie):

1. Oferta (załącznik Nr 1)
2. Formularz cenowy (załącznik Nr 2)
3. Projekt umowy (załącznik Nr 3)
4. Wykaz zrealizowanych zamówień w ostatnich trzech latach (załącznik Nr 4)

Podpisał :
DYREKTOR

Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 843
Odwiedzin w tygodniu: 7009
Odwiedzin w miesiącu: 25854
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4103327